Panaszbejelentések

 

 

 

 

 

 

Panaszbejelentések

 

 

 

 

 

Amennyiben valaki az állata kezelését végző állatorvos magatartásával, tevékenységével szemben etikai panasszal kíván élni, úgy  a Magyar Állatorvosi Kamara Országos Etikai bizottságához (OEB) lehet írásbeli panaszbejelentéssel élni, pontosan megnevezve a panaszlott állatorvost. Az OEB elnöke jelöli ki az illetékes etikai bizottságot.  A kijelölt  Etikai bizottság azt fogja vizsgálni, hogy panaszban kifogásolt állatorvosi magatartás megsértette-e a kamara Etikai Szabályzatában megfogalmazott konkrét irányelveket, szabályokat. Fontos tudnivaló, hogy névtelen bejelentésekre a kamara semmilyen eljárást nem indít!

Nyomatékkal hangsúlyozni szeretnénk, hogy az Etikai bizottságok az állatorvosi beavatkozás szakmai tartalmát, az elvégzett gyógykezelés szakmailag helyes vagy helytelen voltát nem vizsgálják, nem vizsgálhatják, ugyanis a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény erre nem ad felhatalmazást, a Magyar Állatorvosi Kamara egyetlen bizottsága sem minősül jogi értelemben szakértői testületnek!
 
Arra, hogy a kezelő állatorvos diagnózisa és gyógykezelése helyes vagy helytelen volt-e, csak nagyon részletes, valamennyi adatra kiterjedő állatorvosi szakmai elemzés adhat választ. Ennek érdekében a kifogásolt beavatkozás, eljárás szakmai megítélése ügyében valamennyi adattal, okirattal (pl. zárójelentések, jegyzőkönyvek, állatorvosi kezelési lapok, kórboncolási jegyzőkönyv stb.) névjegyzékbe bejegyzett igazságügyi állatorvos-szakértőhöz kell fordulni.

 

 

 

 

 

Fontos tudni való, hogy hatályos magyar jogszabályok alapján az állatorvosnak nem eredmény-szolgáltató kötelezettsége, hanem úgynevezett gondossági kötelme van.

Az állatorvos nem arra szerződik az állattartóval, hogy annak állatát biztosan meggyógyítja, és az állatorvosi beavatkozás biztosan eredményes lesz, hanem arra, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően, megfelelő szakmai gondossággal elvégzi a kért illetve indokolt állatorvosi beavatkozást. Önmagában az, hogy a beavatkozás eredményes-e vagy sem, nem tartozik az állatorvos felelősségi körébe.
Ebből következik az is, hogy az állatorvos díjazása sem eredményfüggő, így a felmerülő költségeket akkor is meg kell fizetni, ha a beteg esetleg nem gyógyul meg, vagy állapota nem úgy változik, ahogy azt remélik, vagy szeretnék.

 

 

 

 

 

Esetleges etikai panaszbejelentésekhez a MÁOK megyei szervezeteinek elérhetőségeit a "A Kamaráról" menüpontban találják meg, a "Megyei szervezetek" almenüben.